Wow, wow, wow! Piękno Luwru powala! Po raz pierwszy miałam okazję wejść do środka i obejrzeć wystawy. Muzeum jest tak ogromne, że można się zgubić – istny labirynt. Niesamowite ile pięknych obrazów, rzeźb i innych zabytków się tam znajduje.  Po wizycie w Luwrze czuję się natchniona. Przyznam jednak, że jest się zmęczonym po całym dniu wędrowania i podziwiania wszystkiego co się tam znajduje. Dodatkowo jest tam masa ludzi i zatrzymanie się przy danym obrazie stanowi problem. Jednak trzeba pamiętać, że jest to jedno z najpopularniejszych muzeów na świecie, więc nie ma czemu się dziwić.


// Wow, wow, wow! Beauty of the Louvre prostrate! For the first time I had the opportunity to go inside and watch exhibitions. This museum is huuuge and you can easily get lost – just like in a maze. It’s incredible how many of wonderful paintings, sculptures and other unique monuments are there. After my visit in Louvre I felt very inspired, but a little bit tired too. After walking around the museum and admiring pieces of art I was exhausted. Additionally, there is so many people, that it’s almost impossible to stop by a painting for a few minutes. However, it’s one of the most popular museums in the world, so there’s actually nothing to complain about.